Wat is het?

Je weet wat je talenten zijn, maar deze worden nog niet altijd optimaal benut. Door middel van deze oefening sta je bewust stil bij de inzet van je talent.

Uit een studie van Govindij en Linley (2007) bleek dat kennis van talenten weinig toegevoegde waarde heeft. Inzet van talent daarentegen heeft een voorspellende waarde voor het psychologisch welbevinden. Met andere woorden: juist bij het inzetten en ontwikkelen van je talent ligt de winst.

Er zijn altijd contexten of situaties waarin je jouw talent niet zo (bewust) gebruikt. Zolang een ander niet weet wat jouw talenten zijn, kan hij of zij hier ook geen rekening mee houden. Door deze werkvorm sta je stil bij de vraag wat er voor nodig is om jouw talent zichtbaarder te maken en meer in te zetten.

Deze oefening kan je individueel doen als reflectieopdracht, maar is ook geschikt om in groepen uit te wisselen (bijv. in tweetallen) of in gesprekken met een coach of leidinggevende als inspiratie te gebruiken.

Hoe werkt het?

Praat met elkaar over welk talent jij graag meer zichtbaar zou maken. Onderzoek dit talent grondig. Onderstaande vragen kunnen hierbij helpen.

  • Wanneer zet je dit talent al in?
  • Onderzoek eens een recente situatie dat jij dit talent inzette. Wat maakte dat het hier tot zijn recht kwam? (waar was het, wie waren er bij, hoe voelde je je etc.)
  • Welke omgevingsfactoren helpen jou om dit talent in te zetten?
  • Zet jij dit talent vaker in in de aanwezigheid van bepaalde personen? Of juist niet?
  • Op welke momenten zou je dit talent nog meer kunnen benutten?
  • Weten mensen in jouw omgeving dat dit iets is wat jij goed kan en graag doet? Zo niet, hoe komt dit?
  • Hoe zou je jouw talent meer de ruimte kunnen geven?

Help elkaar met bedenken waar dit toegepast zou kunnen worden, wie je erbij nodig hebt en wat een eerste stapje kan zijn om jouw talent zichtbaar te maken.

preloader