Filmpjes

Talent

Michael Jordan – Maybe it’s my fault (Talent en mindset)

Dare (over de moed die nodig is om je talent te durven inzetten)

Stop and hear the music – Joshua Bell (talent is er pas als het gezien wordt)

Famous Failures (over doorzetten bij tegenslag om je doel te bereiken)

Waarderende benadering

Validation (kracht van positieve benadering)

Checkpoint: positieve beinvloeding

Marc Lammers over Sylvia Karres (waarderend coachen in NL hockeyteam)

Filmpje met uitleg over het pygmalion effect

Positieve psychologie

Wat is positieve psychologie

Barbara Fredrickson over positieve emoties

Ted Talk Shawn Achor: The happy secret to better work

The power of resilience

An Experiment in Gratitude | The Science of Happiness

Sonja Lyubomirsky: What Determines Happiness?

Flow by Mihaly Csikszentmihalyi

Geluk en de hersenen – Rick Hanson

Appreciative Inquiry

Wat is Appreciative Inquiry (waarderend onderzoek)

Appreciative Inquiry: a positive revolution approach in change

Oplossingsgericht werken

Oplossingsgericht werken met uitdagende clienten

Oplossingsgericht werken bij suicidaliteit

Oplossingsgerichte gespreksvoering met ouderen

Oplossingsgericht werken en cognitief beperkten

Positieve filmpjes

Where the hell is matt

A happier morning in a metro in paris

Een vrolijk begin van de dag

A Pep Talk from Kid President to you

Gedragsverandering

Do you dare to dream? (uit je comfortzone stappen)

First follower: leaderschip lessons from a dancer

Omdenken: kom los van je beperkingen

De kracht van kwetsbaarheid – Brene Brown

Carol Dweck groeimindset

Carol Dweck over de “Not yet”-toets

Positieve taal

Lost generation

Onderwijs

Marcel van Herpen: wat zou jij doen?

Samenwerking

Good and bad teamwork animatie

Teamwork: motivational video

preloader