Wat is het?

Deze oefening is bedoeld voor het werken in grote of kleine groepen. Het is een leuke manier om een goede sfeer te creëren door te praten over een moment wanneer jij sprankelde.

Words create worlds….Woorden hebben een ongelooflijke kracht. Met de woorden die we gebruiken definiëren we onszelf en de wereld om ons heen. Zij vormen onze werkelijkheid. Als ik je vraag wat het vervelendste was wat je deze week hebt meegemaakt hebben we een heel ander gesprek dan als ik je vraag wanneer je deze week sprankelde. Door een bijeenkomst te starten met een sprankelmomentje van de afgelopen week creëer je direct een goede sfeer, worden er positieve emoties met elkaar gedeeld.

Uit de onderzoeksbevindingen van Barbara Fredrickson bleek dat positieve emoties veel meer voordelen met zich meedragen dan de meesten van ons vermoeden.

Die voordelen komen op twee manieren terug in haar ‘Broaden-and-Build’ theorie. Ten eerste: wanneer we een positieve emotie ervaren, verbreden we letterlijk ons beeld. Hierdoor maken we creatieve verbindingen, zien we onze verbondenheid met anderen, en zien we onze problemen met een heldere blik onder ogen (het zogeheten ‘Broaden-effect’). Ten tweede: als we er een gewoonte van maken om die geluksgemoedstoestanden op te zoeken, veranderen en groeien we, worden we betere versies van onszelf, en ontwikkelen we die instrumenten die we nodig hebben om het beste uit ons leven te halen(het ‘Build-effect’). Verrassend is dat deze tweeledige voordelen van positieve emoties een omslagpunt kennen: wanneer er tenminste driemaal zoveel positieve emoties als negatieve emoties zijn, dan ontstaan deze voordelen, wanneer dit niet het geval is, dan gebeurt dit niet.

Hoe werkt het?

De deelnemers wisselen even kort in een ‘buzz’ met hun buurman of buurvrouw een sprankelmomentje uit. Hierbij kun je het thema open laten, door een moment uit de afgelopen week te kiezen. Maar je kunt het ook richten op een thema, bijv: wanneer sprankel jij op je werk?

Het moment dat gepakt is, hoe groot of hoe klein ook, zegt vaak veel over die persoon. Dit kan dan ook prima een start zijn om in gesprek te raken over talent/passie.

preloader