Oogsten van successen in een team

Wat is het?

Deze werkvorm helpt bij het gestructureerd oogsten van ervaringen, producten door

ieders bijdrage te waarderen.

Hoe werkt het?

De teamleden nemen werkproducten mee uit de afgelopen periode waar ze trots op zijn. Op een lange lijn op de grond wordt de tijdperiode aangegeven.

De teamledenleggen hun werkproducten op de lijn, ter hoogte van het moment van voltooien.

Vervolgens worden aanvullend werksituaties gemarkeerd, door op gekleurde A4‐tjesmomenten te schrijven waarin ‘geschitterd’ werd. Ga hierover in gesprek met je buren of met de hele groep.

Wat levert het op?

Waardering voor successen.

preloader