Drie goede dingen oefening

Waarom moet je het proberen

In ons dagelijkse leven, is het makkelijk om te blijven hangen in de dingen die fout gaan en hebben we soms het idee dat er een prive regenwolkje boven ons hangt. We zijn dan geneigd om de goede dingen en mensen in ons leven voor lief te nemen. Wat we dan over het hoofd zien is vaak de alledaagse schoonheid en goedheid, een vriendelijk gebaar van een vreemde, de warmte van onze kachel op een kille ochtend. Als we midden in zo’n negatieve bui zitten, missen we een kans voor geluk en verbinding.

Deze oefening helpt je dit patroon te doorbreken. Door elke dag bewust stil te staan bij drie positieve dingen die zijn gebeurd in je dag – en stil te staan bij waar deze door worden veroorzaakt – word je je meer bewust van de goede dingen in je leven. Als je deze oefening als gewoonte in je leven gaat toevoegen kan dit je leven veranderen. Gevoelens van teleurstelling worden vervangen door gevoelens van dankbaarheid. Hierdoor kan deze oefening gepaard gaan met een aanzienlijke stijging van je geluk.

Vereiste tijd

10 minuten / dag

Hoe werkt het?

Schrijf elke dag drie dingen op die goed zijn gegaan en beschrijf waarom ze goed gingen. Het is belangrijk om een tastbare herinnering ervan te maken door het op te schrijven; het is neit voldoende om deze oefening te doen in je hoofd. De dingen die je opschrijft kunnen relatief klein zijn (bijvoorbeeld ‘mijn collega maakte koffie vandaag’) of relatief groot (bijv. ‘ik kreeg promotie op mijn werk’). Het kan helpen om het deel van je dagelijkse routine te maken door het dagelijks op te schrijven voordat je gaat slapen.
Als je schrijft, volg dan deze instructies;
Geef de gebeurtenis een titel (bijv., “Collega gaf mij een compliment over mijn project”)
Noteer precies wat er gebeurde, zo gedetailleerd mogelijk, met inbegrip van wat je deed of zei en, als anderen betrokken waren, wat ze deden of zeiden.
Beschrijf ook hoe je je voelde op het moment van deze gebeurtenis en hoe je je achteraf voelde.
Gebruik de schrijfstijl die je wilt en maak je geen zorgen over je taalgebruik of spelling. Gebruik zo gedetailleerd als je wilt.

Als je merkt dat je te veel focust op negatieve gevoelens, probeer je dan weer te heroriënteren op het leukte moment en de positieve gevoelens die het opriep. Dit kan inspanning kosten, maar wordt gemakkelijker als je het vaker oefent en kan echt een verschil in hoe je je voelt.

Het bewijs dat het werkt

Seligman, M. E., Steen, T. A., Park, N., & Peterson, C. (2005). Positieve psychologie vooruitgang: empirische validatie van interventies. American Psychologist, 60 (5), 410.
Bezoekers van een website ontvingen instructies om deze oefening te gaan uitvoeren. Uit de metingen na een week, een maand, drie maanden en zes maanden later bleek dat hun geluksgevoel significant was gestegen.

Waarom het werkt

Doordat je je bewust concentreert op het positieve door middel van deze podracht, merk je de betere dingen in het leven op, herinner je ze meer en geniet je er meer van. Het vraagt je om meer aandacht te besteden aan positieve gebeurtenissen in je leven en er meer van te genieten in het hier en nu en achteraf, zodat je er ook van kan nagenieten en het kan delen met anderen. Nadenken over de oorzaak van de gebeurtenis kan helpen om diepere oorzaken en patronen in je leven te ontdekken van wat je gelukkig maakt, dit bevordert een mentaliteit van dankbaarheid.

Bronnen

Jeffrey Huffman, M.D., Harvard Medical School, Massachusetts General Hospital
Sonja Lyubomirsky, Ph.D., Universiteit van Californië, Riverside

preloader