Wat is het?

Vaak bestaan persoonlijke doelen uit een vage richting of een abstract idee. Globale ambities en concrete activiteiten zijn niet altijd makkelijk aan elkaar te verbinden. Toch zijn zowel ambities als activiteiten als resultaten belangrijk in het werk.

De 2×2 vragenmethodiek kan helpen bij het verhelderen van resultaten en activiteiten naar aanleiding van ambities. Het is een tool om inhoudelijk richting te bepalen. Voor een team, of juist als individu.

Hoe werkt het?

De vragen:

1.       Waarom is wat je wilt belangrijk?

2.       Wat zie je als resultaat?

3.       Wat heb je nodig en moet je kunnen om dat te bereiken?

4.       Wat wordt nu je eerste stap?

 

Vraag 1 is van belang om te focussen. Het gaat om de redenen waaróm je iets wilt. Het is belangrijk voor ogen te hebben waarom je iets doet en welke overtuigingen daaraan ten grondslag liggen, omdat dat de drijfveer vormt voor het doorzetten en volhouden, vooral als het moeilijker verloopt dan verwacht.

Bij vraag 2 gaat het om het resultaat dat je eigenlijk wilt bereiken. En wat je werkelijk te doen staat. Het resultaat is niet wat je moet, het is wat je wilt bereiken. En wat je dan ziet gebeuren, als echt lukt wat je wilt. Hier loont het om die eindsituatie te ontwerpen, bijvoorbeeld aan de hand van één of meer kritische voorbeeldsituaties. Dan kun je vaststellen waar het echt op aankomt.

Vraag 3 stel je wanneer je wilt weten wie de volgende juiste persoon in de driehoek is. Bedenk het als een project dat je, samen met anderen, gaat ondernemen. Voor jezelf stel je dan de vraag: ‘Wat heb ik nodig, als ik echt goed wil zijn? Wat heb ik dan nodig aan vaardigheden en competenties?’. En voor het denken in driehoeken vooral: ’Wie heeft dat in huis?’ Of ‘Wie kan mij daarbij ondersteunen? Als je die voor jezelf hebt beantwoord (ook hier kun je al ondersteuning vragen!), dan is het van belang om samen te kijken hoe je de belangrijkste personen kunt betrekken.

Bij Vraag 4 gaat het erom ook echt iets te doen met wat je hebt bedacht en besproken. Wat is nu je eerste stap? Afspraken maken dus!

De vragen verder uitgewerkt

1. Wat is er nu voor jou belangrijk en waarom?

–          Wat maakt het urgent wat je wilt?

–          Hoe belangrijk is het voor jou?

–          Wat vind jij hier zo interessant aan?

–          Waar word jij nou enthousiast van?

–          Voor wie is wat je wilt nog meer van belang?

2. Wanneer ben je tevreden over het resultaat?

–      Wat wil je praktisch bereiken?

–      Welke effect wil je bereiken?

–      Wat is er dan veranderd?

–      Wanneer ben je tevreden?

–      Wie moet er nog meer tevreden zijn?

3. Wie heb je nodig om het samen mee te doen?

–      Wie is daar goed in?

–      Wie kan er helpen?

–      Wie gaat wat doen?

–      Met wie samen kunnen we nog meer effect sorteren?

4.  Wat is dan nu je eerste stap?

–      Wat spreken we concreet af?

–      Wie benadert wie?

–      Wat wordt de uiterste datum, waarop het klaar moet zijn?

–      Wat dóe jij dan? Wat zie jij jezelf doen?

–      Hoe checken we of we het goed doen?

–      Wie begint er met het maken van een opzet, een plan?

 

Meer lezen?

Ginkel van K. Wijngaarden van,  P.I. & Vries, de C. (2005). Toolkit Interactieve benadering.

Onderwijs & Gezondheidszorg, 6. De Jong, M. (2013).

Effectief samenwerken. De driehoek van verantwoordelijke relaties. Uitgever: Kessels & Smit Publishers.

preloader